Họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế
Họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế (19/06/2015)
Chiều ngày 28/01/2014, Sở NN&PTNT tổ chức họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang và huyện Tây Giang. Tham gia cuộc họp có Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc, BQLRPH Nam Sông Bung, BQLRPH Bắc Sông Bung, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 (Chủ đầu tư) và BQLRPH AVương (đơn vị tư vấn).

WP 20150128 005 1

Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt phương án, với tổng diện tích trồng rừng thay thế là 444,66 ha, trong đó tại các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang 372,24 ha (RPH: 268,10 ha, RSX: 104,14 ha) và xã Tr'Hy huyện Tây Giang 72,42 ha (RPH: 51,25 ha, RSX: 21,17 ha); ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: Đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý đúng theo quy định, về địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, độ dốc, lượng mưa, độ pH cần rà soát điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế; về kế hoạch sử dụng đất đề nghị UBND huyện Nam Giang và Tây Giang khẩn trương bổ sung công trình này vào kế hoạch năm 2015 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; nên mở rộng tập đoàn giống cây trồng, chọn loại cây trồng cho phù hợp; đối với diện tích trồng rừng sản xuất nên chọn trồng loại cây gỗ lớn phục vụ kinh tế lâu dài, xây dựng cơ chế hưởng lợi rõ ràng và sau khi khai thác rừng sản xuất phải trồng lại rừng được; Rừng phòng hộ giao lại cho BQLRPH Nam Sông Bung và Bắc Sông Bung, rừng sản xuất giao lại cho UBND các huyện tổ chức thực hiện; về hiện trạng sử dụng đất đề nghị đơn vị tư vấn phải điều tra rà soát làm kỹ thêm và chịu trách nhiệm về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực trồng rừng thay thế; Số lần chăm sóc rừng/năm và số năm chăm sóc rừng thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên trong phương án cần đề xuất tăng số lần và số năm chăm sóc cho phù hợp với điều kiện lập địa tại khu vực trồng rừng; dự toán kinh phí đề nghị sửa chữa và bổ sung thêm phần kinh phí về vận chuyển cây con đến khu vực trồng rừng, phải lấy đơn giá cho đúng quy định; đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở NN&PTNT xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  568 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường