Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Núi thành và Tp Tam Kỳ
Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Núi thành và Tp Tam Kỳ (19/06/2015)
Sáng ngày 20/3/2015, tại Hội trường Sở TN&MT, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) QH, KHSD đất tỉnh tổ chức họp thẩm định KHSD đất năm 2015 của huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ. Tham dự họp gồm HĐTĐ, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ, các phòng chuyên môn, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai.

image001qltd

KHSD đất năm 2015 của huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ xây dựng trên cơ sở QHSD đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND và Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 30/6/2014. Qua trình bày của đơn vị tư vấn, ý kiến Hội đồng thẩm định nhận thấy đa số các danh mục công trình đưa vào KHSD đất phù hợp với QHSD đất của huyện, thành phố được phê duyệt, tuy nhiên vẫn có nhiều công trình nằm ngoài QHSD đất do phát sinh mới, hoặc do địa phương tự đăng ký thêm. Bên cạnh đó còn có những hạn chế khi xây dựng KHSD đất hàng năm của các địa phương như:
- Địa phương chưa bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, danh mục đầu tư công trong năm và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách, nên đã đưa vào KHSD đất quá nhiều danh mục, do đó tính khả thi không cao;
- Chưa xác định rõ danh mục phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để trình HĐND tỉnh, danh mục đầu tư tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật;
- Đưa vào chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước cho các mục đích sản xuất kinh doanh, khai thác quỹ đất nhiều, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao;
- Ước tính thu, chi từ đất trong năm kế hoạch chưa sát thực tế và quy định của tỉnh;
- Các giải pháp thực hiện chưa cụ thể, chưa sát thực tế, nhất là giải pháp tổ chức thực hiện, nguồn lực, vốn đầu tư.
Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Viễn Chủ tịch HĐTĐ, Giám đốc Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, cắt giảm danh mục cho phù hợp với khả năng đầu tư của địa phương, tiếp thu ý kiến HĐTĐ hoàn chỉnh KHSD đất, báo cáo danh mục theo quy định cho HĐND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt,
Theo kế hoạch HĐTĐ tiếp tục thẩm định KHSD đất 2015 cho huyện Phú Ninh và Duy Xuyên vào ngày 23/3/2015.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  565 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường