Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia
Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia (19/06/2015)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, ngày 21/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên. Tham dự họp có lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Công nghệ thông tin, Cục Viễn thám quốc gia và các đơn vị có liên quan.

IMG 9652Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia nêu rõ: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong năm 2015 phải hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, làm cơ sở để các địa phương điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung các nguồn lực để triển khai nhiệm vụ này (dự kiến Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2015).
Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai đã báo cáo về Kế hoạch triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công điện số 01/CĐ-BTNMT gửi Bộ trưởng các Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, đã có 5 Bộ và 50/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đúng thời hạn.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vì thời gian rất gấp do vậy, Tổng cục Quản lý đất đai phải có kế hoạch chi tiết và cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, phải tích cực và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố để rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2015 để cân đối lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia. Trên cơ sở đó, Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương tổng hợp và hoàn thiện trình Bộ, để Bộ trình Chính phủ kịp tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  577 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường