Huyện Nam Trà My: Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014
Huyện Nam Trà My: Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014 (19/06/2015)
Thực hiện chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện Nam Trà My về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Sáng ngày 22/01/2015, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Kích - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị; Về phía huyện: có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện; Về phía xã: có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính - xây dựng 10/10 xã tham dự đầy đủ; Về phía đơn vị tư vấn: có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thành viên Xây dựng và chuyển giao công nghệ Môi trường thuộc Tổng Công ty TNMT Việt Nam.

Copy of IMG 1601

Hội nghị đã triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện theo Thông tư số 28/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đại diện đơn vị tư vấn triển khai kế hoạch thi công công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện; các thảo luận giải đáp các vướng mắc và thông nhất một số nội dung quan trọng cho việc kiểm kê lần này.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Kích Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: công tác kiểm kê đất đai lần này rất quan trọng nhằm giúp cho địa phương đánh giá đúng thực trạng sử dụng từng loại đất; tình hình biến động về đất đai trong 05 năm qua. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai của từng địa phương, nhất là việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tình hình xác lập hồ sơ địa chính cấp xã, huyện. Bên cạnh đó chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Giao Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cử cán bộ tham gia cùng đơn vị tư vấn xuyên suốt quá trình kiểm kê; UBND các xã thành lập ban chỉ đạo, cử cán bộ đia chính phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng TNMT, VP ĐK QSD đất đi thực địa kiểm kê tất cả các loại đất, các đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMT; các cơ quan đơn vị có liên quan: Công an, quân sự, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Y tế, Giáo dục cần cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, kiểm kê diện tích đất giao cho đơn vị mình quản lý theo đúng hiện trạng sử dụng./.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  611 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường