Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 (19/06/2015)
Sáng ngày 18/6/2015, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Viễn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

IMG 2356

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở TN&MT đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo kế hoạch, đơn vị đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đúng thời gian đã đăng ký, các văn bản tham mưu đều đúng quy trình, quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên lĩnh vực ngành TN&MT. Khối lượng công việc Sở TN&MT đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2015 khá lớn với các nhiệm vụ lớn, như: giải quyết hơn 2.870 hồ sơ trên các lĩnh vực ngành TN&MT (vượt gần 200% so với cùng kỳ năm 2014); giải quyết tốt công tác BT, GPMB phục vụ Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Nam); các điểm nóng về môi trường từng bước được kiểm soát và xử lý triệt để, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã cơ bản đi vào nề nếp, phục vụ tốt cho công tác thi công các Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đã tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước, công tác quản lý nhà nước đối với khai thác nước ngầm, xả nước thải vào nguồn nước trong cụm công nghiệp và các dự án thỏa thuận ngoài khu công nghiệp; đã nghiên cứu xây dựng và triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết TTHC tại Sở TN&MT; ... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở còn gặp những tồn tại, khó khăn nhất định như: khối lượng công việc luôn phát sinh tăng ngày càng nhiều, đội ngũ cán bộ quản lý của Sở còn khá mỏng so với nhiệm vụ đặt ra, lĩnh vực ngành TN&MT có số lượng hồ sơ giải quyết trong năm khá lớn, hồ sơ phức tạp; đồng thời thực hiện Luật đất đai năm 2013, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước mới phát sinh Sở TN&MT phải thực hiện như công tác xác định giá đất cụ thể, công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.... trong khi đó số lượng biên chế hiện tại của Sở quá ít, nên quá trình xử lý công việc có lúc có nơi còn chậm trễ; ...
Sau khi nghe nhiều ý kiến phát biểu đóng góp của CC-VC và người lao động các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Viễn kết luận một số nội dung yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015, trong đó chú trọng: tập trung cho công tác thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp; tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân CC-VC, của lãnh đạo các phòng, đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Sở với các địa phương; thực hiện tốt công tác tham mưu văn bản trình UBND tỉnh trong lĩnh vực ngành; chủ động tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng giá đất; nghiên cứu thực hiện Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;.../.

Theo Hoian.gov.vn

Lượt xem:  621 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường