ĐOÀN PHƯỜNG THANH HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
ĐOÀN PHƯỜNG THANH HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 (06/12/2019)
Chiều ngày 22/11 Đoàn thanh niên phường Thanh Hà tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện chủ đề “Thanh niên tình nguyện”  năm 2019, đoàn thanh niên phường Thanh Hà đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đoàn phường đã chú trọng công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống, đạo đức, lối sống, chính sách của Đảng, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. Thực hiện 03 phong trào của đoàn  là “ phong trào thanh niên tình nguyện ” “tuổi trẻ và sáng tạo ” “ tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc ” và 03 chương trình “ đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập nghiên cứu khoa học làm chủ công nghệ ” “ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp ” và “ đồng hành với TTN phát triển kỹ thuật xã hội, nâng cao thế chất, đời sống văn hóa tinh thần ” đoàn phường đã tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các phong trào, hoạt động được đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Định kỳ hằng tháng Đoàn phường tổ chức ra quân thực hiện “ngày thứ bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”; thực hiện công trình thanh niên xây dựng khu vui chơi công cộng cho trẻ em với tổng kinh phó trên 80 triệu đồng, thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đườn g văn minh tự quản, các khu công cộng không dân cư với 11 lần ra quân thu hút 500 lượt ĐVTN tham gia.

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, tích cực tham gia công tác giám sát, xây dựng Đảng và chính quyền cũng được BCH Đoàn phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2019, Đoàn thanh niên phường Thanh Hà đã kết nạp 48 đoàn viên, giới thiệu được 07 đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 01 đoàn viên ưu tú được kết nạp, trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, để chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường tiếp tục nâng cao, BCH đoàn phường đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật tới 100% đoàn viên thanh niên; hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động; tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kịp niệm lớn của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo từ thiện; tiếp tục kết nạp đoàn viên mới; đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại hội nghị tổng kết, Đoàn phường đã khen thưởng cho 4 tập thể, 2 cá nhân; UBND phường Thanh Hà khen thưởng cho 04 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

 

Kim Hải

Lượt xem:  416 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường