ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG THANH HÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN NHÂN DÂN GÓP Ý XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHƯỜNG THANH HÀ NĂM 2019
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG THANH HÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN NHÂN DÂN GÓP Ý XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHƯỜNG THANH HÀ NĂM 2019 (17/10/2019)
Sáng ngày 15/10/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Hà tổ chức Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ phường Thanh Hà năm 2019.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Viết Thành – Chủ tịch UBMTTQVN phường đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung trọng tâm của diễn đàn để nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đồng thời đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng nhân dân; phòng chống bệnh quan liêu và các tệ nạn trong bộ máy công quyền Nhà nước.

Tại diễn đàn có 08 lượt ý kiến phát biểu xung quanh các nội dung về môi trường, địa chính xây dựng và văn minh đô thị. Nhìn chung, đại đa số ý kiến nhân dân biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường hiện nay.

Đây là kênh thông tin quan trọng góp phần tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết, gần gũi giữa chính quyền, cán bộ, công chức với Nhân dân và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường.

 

Kim Hải

Lượt xem:  517 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường