UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức Đại Hội Đại Biểu UBMTTQVN phường Thanh Hà lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 - 2024
UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức Đại Hội Đại Biểu UBMTTQVN phường Thanh Hà lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 (28/12/2018)
Ngày 27/12/2018, Đại Hội Đại Biểu UBMTTQVN phường Thanh Hà thành phố Hội An lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 đại diện ra với sự tham gia của 105 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn phường.

Báo cáo tổng kết đánh giá chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019 BTT UBMTTQVN phường Thanh Hà cho biết Ban công tác mặt trận 8 khu dân cư va 60 tổ đoàn kết hằng năm đều được củng cố và hoạt động có hiệu quả tạo được chuyển biến mới cho việc triển khai các cuộc vận động lớn do UBMTTQVN phát động. Công tác vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân tiếp tục được củng cố phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ và tinh thần tự quản của nhân dân được phát huy nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương tạo được một số mô hình sáng tạo như CLB   “ hồn gốm ” của thanh niên, CLB “ hội làm vườn ” khối Bàu Súng của CCB, địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình của Hội LHPN, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi .....Nhờ vậy đời sống an sinh xã hội của nhân dân ngày càng được nâng cao, toàn phường không còn hộ nghèo tỉ lệ gia đình văn hóa tăng hàng năm .......

Tại Đại Hội các đại biểu đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN phường Thanh Hà khóa XIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 35 vị và cử đoàn đại biểu đi dự Đại Hội Mặt Trận thành phố gồm 12 vị

 

Kim Hải

Lượt xem:  509 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường