UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Qúy III/2018. Tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ còn lại năm 2018; Tổng kết 15 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và sơ kết 03 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Qúy III/2018. Tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ còn lại năm 2018; Tổng kết 15 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và sơ kết 03 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. (05/10/2018)
Sáng ngày 04/10/2018, tại hội trường UBND phường Thanh Hà, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Qúy III/2018. Đồng thời tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ còn lại năm 2018; Tổng kết 15 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và sơ kết 03 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

         Tham dự Hội nghị có Ông Lê Hồng Lợi là Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Hội An, về phía phường có ông Kiều Văn Sang – Bí thư Đảng ủy; Ông Nguyễn Văn Tú – Phó bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND phường,; Ông Nguyễn Kim Trình – Phó bí thư Đảng ủy phường cùng 31 vị là Ủy viên UBMTTQVN phường – khóa XII – Nhiệm kỳ 2014-2019 và các vị là Bí thư, khối trưởng, trưởng phó ban CTMT 8 KDC.

Ông Lê Hồng Lợi là Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Hội An - Ảnh: Ánh Thảo

Hội nghị hôm nay nêu rõ nội dung: về sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng, Mặt trận phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, tập hợp và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Mặt trận như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Mặt trận phối hợp cùng ban Xây dựng ĐSVH triển khai đến QDC khối phố về việc bình xét KDC văn hóa, gia đình văn hóa để bình xét cuối năm.

Một trong nội dung chính trong hội nghị hôm nay là sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đổi tên thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào ngày 25/12/2015, ý nghĩa của cuộc vận động này hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận phường đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nổi bật như, Mặt trận phường đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, nhân dân trong toàn phường đã hăng hái tham gia sản xuất, điển hình là phong trào thi đua “sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng” ở các khu dân cư. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các mô hình như: chăn nuôi lợn, gà theo hướng an toàn sinh học, trồng cây ăn quả, hoa màu...

Cùng với đó, phát huy thế mạnh của địa phương, trong 03 năm qua, Mặt trận phường đã vận động nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ “quỹ vì người nghèo” được 127.330.000đ hỗ trợ cho các hộ cận nghèo và các hộ khó khăn. Để hộ cận nghèo và hộ khó khăn có thêm động lực vươn lên, công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm. Thông qua việc vận động, ủng hộ và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, trong 3 năm đã sữa chữa 03 nhà cho hộ cận nghèo và khó khăn, xây dựng 01 nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền 52.500.000đồng. Ngoài ra, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã Hòa Tân, Huyện KRông Bông – Đắc Lắc với số tiền 10 triệu đồng và trích từ nguồn quỹ Mặt trận hỗ trợ hằng tháng cho các hộ với số tiền 34.200.000đ. Đồng thời đã ký 72 quyết định trợ cấp đột xuất cho các hộ khó khăn với số tiền trên 60 triệu đồng. Tình đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng dân cư cũng được thể hiện qua các hoạt động như: giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa trong hội nghị hôm nay là tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.  

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm được tổ chức thực hiện ở 8 KDC trong toàn phường. Thông qua ngày hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân có dịp sinh hoạt cùng nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong năm qua và đề ra giải pháp trong năm tiếp theo. Trong hội nghị Mặt trận phường đã đánh giá kết quả nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối địa đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện CNH-HĐH đất nước. Mặt trận đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể, 9 TĐK và 17 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào.

UBMTTQVN phường khen thưởng cho 17 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào - Ảnh: Ánh Thảo

UBND phường khen thưởng cho 6 tập thể đã có thành tích tốt trong phong trào - Ảnh: Ánh Thảo

Kim Hải

Lượt xem:  436 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường