Đảng bộ phường Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên.
Đảng bộ phường Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên. (02/08/2018)
Sáng ngày 31/7/2018 tại Hội trường UBND phường Thanh Hà. Đảng bộ phường Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII.

          Tại Hội nghị, các cán bộ Đảng viên đã được đồng chí Đinh Phú Đông -  Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

         

Quang cảnh tại buổi hội nghị

             Đây là các Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Qua học tập, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung Ương 7, khóa XII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung Ương tại từng tổ chức, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn

 

Kim Hải

Lượt xem:  468 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường