UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I/2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2018
UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I/2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2018 (30/03/2018)
Sáng ngày 29/3/2018, tại hội trường UBND phường Thanh Hà, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Thanh Hà tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Viết Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Viết Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống Mặt trận các khối phố phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tổ chức quán triệt Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Cuộc vận động “ ngày vì người nghèo ” đã được Mặt trận tập trung, giao chỉ tiêu đến 8 Ban CTMT KDC và đã vận động được 33.295.000 đồng. Làm tốt công tác chăm lo cho các hộ chính sách, thường bệnh binh, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa BTT UBMTTQVN phường, công an và các đoàn thể chính trị xã hội về việc đẩy mạnh phong trào “ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc ” trong tình hình mới có hiệu quả.

          Trong quý II/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền của Đảng gắn liền với cuộc vận động “ Học tiếp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ vì người nghèo ”, Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”. Tăng cường các hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng của Mặt trận và các tổ chức thành viên về vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa toàn khu dân cư.

Đồng chí Lê Hồng Lợi - PCT UBMTTQVN thành phố phát biểu tại hội nghị

Kim Hải

Lượt xem:  385 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường