Đảng bộ Phường Thanh Hà tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Đảng bộ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
Đảng bộ Phường Thanh Hà tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Đảng bộ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. (06/01/2016)
Đảng bộ Phường Thanh Hà tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Đảng bộ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

     Năm 2015 là năm bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh chung của đất nước, Tỉnh và Thành phố có nhiều khó khăn nhất định. Song với sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị đoàn kết nổ lực, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn, công tác đảng được chăm lo xây dựng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, công tác quân sự địa phương được Đảng ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng công an, bảo vệ dân phố tham gia tuần tra canh gác đảm bảo tình hình trên địa bàn phường.

     Đảng ủy phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về đảm bảo An ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2015. Phát động nhân dân thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và Chỉ thị 48/CT-BCT của Bộ chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới ”. Công an và Ban chỉ huy Quân sự phường làm tốt công tác phối hợp theo Nghị định 77/CP của Chính phủ, thường xuyên duy trì, giao ban hằng tháng triển khai lực lượng tuần tra ban đêm xử lý, giải quyết các tụ điểm phức tạp về An ninh trật tự. Lập kế hoạch tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trên địa bàn phường. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ 13, Thành phố Hội An lần thứ 17.

     Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ từ phường đến khối phố, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác quản lý điều hành của UBND phường. Nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Công tác xây dựng Đảng tiếp tục chú trọng và tăng cường, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo toàn diện, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

     Đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 11 (Khóa XI), hàng quý tổ chức thông tin thời sự về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng chuyên đề 2015 về "về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" và triển khai trong chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền trong nhân dân.

     Toàn phường có  273 đảng viên, qua kết quả đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm có 165 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tại hội nghị tổng kết đã trao huy hiệu đảng cho 8 đảng viên từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng. Khen thưởng 12 chi bộ trong sach vững mạnh, 3 chi bộ TSVM xuất sắc và 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thu Trang

Lượt xem:  664 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường