Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI
Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI (22/07/2015)
Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XI

Chiều Ngày 21/7, Đảng ủy phường Thanh Hà đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) của Đảng. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Trung Sơn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo  Thành ủy giới thiệu các nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, gồm: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII, với tinh thần coi công tác cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” “then chốt của mọi then chốt”, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thống nhất cao với Báo cáo chính trị của Bộ Chính trị trình Hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
 
                           Tổng quan Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 11 BCH TW Đảng khỏa XI
 
Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các Nghị quyết của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật tiêu biểu của Ban Chấp hành Trung ương. Quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải đảm bảo dân chủ, tập trung, chặt chẽ, khách quan, khoa học.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với Tờ trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, theo đó: "Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân". 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 12-2011) đề ra, coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. TRung ương yêu cầu cần tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tính hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển./.

Bùi Phước Minh Trường - VP UBND

Lượt xem:  756 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường