Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng bộ phường Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05.CT/CP của Bộ chính trị.
(14/05/2018)
Sáng ngày 10/05/2018. Tại hội trường UBND phường Thanh Hà. Đảng bộ phường Thanh Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05.CT/CP của Bộ chính trị.

Học tập các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05, nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua hội nghị giúp cho các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nắm bắt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Kim Hải

Lượt xem:  19 Bản in Quay lại


Khởi động Tháng Thanh niên 2015 27/04/2015

Sáng qua 4.3, tại Khu Tượng đài Chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu, Thành Đoàn Hội An đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2015, gần 500 đoàn viên, thanh niên Hội An đã tham gia chương trình.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường