Lịch sử hình thành
Giới thiệu > Lịch sử hình thành
Học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI)
(27/04/2015)
Sáng 17.4, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI) cho hơn 300 cán bộ chủ chốt của thành phố.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Trung Sơn và UV Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Ưng trình bày các nội dung về: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH TW (Khóa XI) tại Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đề án Quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015), phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An cũng triển khai, quán triệt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Ban Thường vụ thành ủy yêu cầu lãnh đạo chủ chốt toàn thành phố, các cấp ủy Đảng tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng. Trên cơ sở đó, liên hệ thực tiễn và vận dụng vào công tác đồng thời tham gia góp ý, xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đạt hiệu quả.
 Sau hội nghị này, Thành ủy Hội An tiếp tục mở 2 lớp quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI) cho đảng viên 52 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố trong này 25-4. Các cấp đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố cũng được giao trách nhiệm tổ chức hội nghị quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 10 cho CB, đảng viên đơn vị mình và hoàn thành trước ngày 28-4-2015, góp phần đưa nhanh nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI) vào cuộc sống./.

Theo Hoian.gov.vn

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường