HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2019
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2019 (17/07/2019)
Chiều ngày 16/7/2019, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp UBMTTQVN xã Tân Hiệp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân năm 2019. Tham dự với hội nghị có đại diện các ban ngành đoàn thể, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã và các hộ dân. Đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Ngô Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã và đồng chí Trần Phúc - Chủ tịch UBMTTQVN xã đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Tấn Hùng – Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo đã nêu ra những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi đối thoại đã có 7 đại biểu tham gia phát biểu  ý kiến với 15 nội dung phát biểu. Các ý kiến tập trung kiến nghị với Đảng ủy, Chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Du lịch - Dịch vụ, giao thông, xây dựng, môi trường. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được các đồng chí lãnh đạo tiếp thu và trả lời cụ thể.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi thẳng thắn, dân chủ của Nhân dân với Đảng, Chính quyền. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề khác được tiếp thu trình lên cấp trên để giải đáp trong những lần hội nghị sau.

                                                                               

 

 

 

 

 

Lê Thị Xuân

Lượt xem:  269 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường