UBMTTQVN xã tổ chức sơ kết công tác Quý I/ 2017
UBMTTQVN xã tổ chức sơ kết công tác Quý I/ 2017 (10/04/2017)
Sáng ngày 5/4 vừa qua UBMTTQVN xã tổ chức sơ kết công tác Quý I/ 2017 và đề ra một số nhiệm vụ cơ bản của quý II/ 2017.

 Về tham dự có đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐND – TTUBND – TTUBMTTQVN xã, các ngành đoàn thể của xã và các đ/c trưởng ban, phó ban CTMT và 25 tổ đoàn kết trên địa bàn toàn xã. TRong 3 tháng qua dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy và ban TT UBMT TQVN thành phố. UBMT TQVN xã đã tổ chức thức hiện thắng lợi các nhiện vụ công tác sau đã huy động hơn 180 triệu đồng chăm lo tết cho hộ nghèo, cận nghèo tại phương, triển khai tốt và chỉ đạo MT 7 thôn tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động VHVN – TDTT và họp mặt tại khu dân cư, tổ đoàn kết. Đông thời với đó là thực hiện tốt công tác dân chủ - pháp luật, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được duy trì thường xuyên, coogn tác dân tộc – tôn giáo được chú trọng. Trong nhiệm vụ quý II tập trung chủ yếu vào lãnh đạo, hướng dẫn các thôn tổ chức thành công công tác bầu trưởng phó thôn trong tháng 7 năm 2017.

- ban văn hóa thông tin-

Lượt xem:  417 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường