Số liệu Kinh tế
Số liệu tổng hợp > Số liệu Kinh tế
SỐ LIỆU KINH TẾ
(14/10/2018)
SỐ LIỆU KINH TẾ

SỐ LIỆU KINH TẾ

Năm 2017

                                                                                                         

STT

 

Tổng

Dịch vụ - du lịch  - thương mại

Nông lâm ngư

1

Giá trị sản xuất

83.215.500

63.070.000.000

8.198.600.000

2

Thu nhập đầu người

37.02 triệu đồng

 

 

 

Tổng lượng khách

407.315 lượt

 

 

 

Trong đó khách nội địa

323.930 lượt

 

 

 

 

 

Năm 2016

                                                                                                         

STT

 

Tổng

Dịch vụ - du lịch  - thương mại

Nông lâm ngư

1

Giá trị sản xuất

72.598.000.000

53.766 .000.000

7.880.000.000

2

Thu nhập đầu người

32,48 triệu đồng

 

 

 

Tổng lượng khách

410.000 lượt

 

 

 

Trong đó khách nội địa

328.000 lượt

 

 

 

 

BBT

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Số liệu dân số trung bình xã Tân Hiệp từ năm 2014-2018 06/09/2018

Số liệu dân số trung bình xã Tân Hiệp từ năm 2014-2018

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường