Phường Tân An tổ chức ra mắt mô hình “Tiếng Loa an Ninh” tuyên truyền về an ninh trật tự
Phường Tân An tổ chức ra mắt mô hình “Tiếng Loa an Ninh” tuyên truyền về an ninh trật tự (20/10/2020)
Chiều ngày 15/10/2020,Ban Chỉ đạo PCTP,TNXH & Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Tân An tổ chức ra mắt mô hình “Tiếng loa an ninh” nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và các tệ nạn xã hội mà các đối tượng lợi dụng sơ hở để hoạt động. Qua đó, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ANTT.

Đay là hình thức  tuyên truyền với mục đích đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, làm giảm tội phạm hình sự; gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công An về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố vào công tác phòng chống tội phạm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy hiệu quả và nâng cao trách nhiệm trong sự phối hợp giữ các ban, ngành, đoàn thể  vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt theo Thông tư 23 và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào nhằm định hướng đưa ra các biện pháp góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khối phố trên địa bàn phường .

                                                

                                      Ảnh: Đ/c Trần Lộc - Bí thư Đảng bộ phường tặng hoa chúc mừng

Công an phường là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện mô hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND phường về các nội dung trọng tâm cần thiết triển khai để thực hiện có hiệu quả mô hình, có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản, chính sách có liên quan đến ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chương trình "Tiếng loa an ninh" được phát thanh hàng tuần  trên sóng của Đài truyền thanh phường Tân An vào lúc 17  giờ đến 17 giờ 30  chiều thứ tư và phát lại vào 17 giờ 00 chiều  thứ sáu hàng tuần.Đồng thời, kết hợp tổ chức  phát thanh bằng xe lưu động do các chiến sĩ công an phường và tổ bảo vệ dân phố thực hiện.

                                                   

                                            Ảnh: Ký kết liên tịch giữa Công an phường và Đài Truyền thanh

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  446 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường