Công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng của khối phố Xuân Quang
Công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng của khối phố Xuân Quang (24/01/2018)
Trong năm qua Công tác dân vận, vận động quần chúng luôn được khối phố Xuân Quang phường Tân An quan tâm, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng thực lực chính trị cơ sở, xây dựng khối phố vững mạnh về quốc phòng an ninh

Nắm vững quan điểm đổi mới về công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân, xây dựng và tăng cường mối quan hệ đoàn kết toàn dân để động viên mọi tiềm năng sáng tạo và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng dân quân khối phố luôn duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu nắm chắc tình hình địa bàn khối phố, tổ dân phố, tình hình hoạt động của các đối tượng có liên quan đến trật tự xã hội, tình hình nội bộ nhân dân, tham mưu cho lãnh đạo chính quyền về nhiệm vụ, biện pháp đấu tranh phòng chống các vụ việc phức tạp có thể xảy ra, hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Giáo dục chiến sĩ LLDQ của khối phố gương mẫu trong lời nói, tác phong, đạo đức cách mạng và trong lao động sản xuất, vận động mọi người tự giác thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương, giúp các đoàn thể xây dựng lực lượng cốt cán, hỗ trợ giúp đỡ của đoàn thể ở khối phố hoạt động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai (khi có bão lũ xảy ra), tích cực tham gia phong trào xóa đói, giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Tuy điều kiện kinh tế của khối phố còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhưng được sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ, UBND phường đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho LLDQ hoạt động.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khối phố luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, trong năm qua đã phát triển được 02/02 đồng chí lực lượng dân quân mới theo chỉ tiêu trên giao và tham gia tốt công tác huấn luyện đối với LLDQ theo sự điều động của cấp trên. Trong năm khối đội đã tham mưu cho lãnh đạo khối phố vận động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện theo lệnh gọi của thành phố, quân số tham gia 14/14 đồng chí.

Trong năm khối phố hoàn thành tốt công tác đăng ký tuổi 17 (100% thanh niên lên đăng ký) và công tác tuyển quân (100% thanh niên lên khám tuyển) không có trường hợp chống lệnh, chống khám.

Xây dựng nếp sống có kỷ cương và làm theo pháp luật, làm cho mỗi người dân trong khối đều hiểu và nắm được pháp luật của Nhà nước, “Sống và làm việc theo pháp luật”. Từng đồng chí LLDQ phải thường xuyên, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng toàn diện về phẩm chất, đạo đức, năng lực, tác phong công tác, có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định, không để địch lợi dụng, mua chuộc, không sa ngã trước lối sống thực dụng, gắn bó với nhân dân, thực sự tiêu biểu cho lực lượng tiến bộ nhất ở cơ sở, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, người công dân mẫu mực, sẵn sàng nhận và hoàn t hành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                 

                                                      Ảnh : Đ/c Khối đội trưởng Xuân Quang báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  244 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường