CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG TÂN AN HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN 2023
CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG TÂN AN HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN 2023 (15/05/2023)
Chiều ngày 9 -5, Ban chấp hành công đoàn phường Tân An tổ chức Hội nghị hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023 và mở đợt Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .

      Thực hiện Kế hoạch số 48 của Liên đoàn Lao động thành phố Hội An về “Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023”, BCH Công đoàn phường Tân An tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 . Nhằm động viên ĐV, CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của phường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ đề ra. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, công nhân lao động (CNLĐ), tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng , chính quyền và hệ thống chính trị đối với CNLĐ. Tiếp tục tuyên truyền phố biến pháp luật về lao động, về công đoàn, Điều lệ Công đoàn và các chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Tổ chức hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số Quốc gia, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dân người dân thực hiện cài đặt tài khoản định danh cá nhân theo Đề án 06 của Chính phủ; Tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện đề án “Xây dựng Tân An: Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn ”, trong đó đoàn viên công đoàn và gia đình đoàn viên Công đoàn gương mẫu chấp hành;  Đăng ký và triển khai có hiệu quả 01 việc làm cụ thể nhằm chăm lo phúc lợi cho Đoàn viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, con đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, hoạn nạn: Mỗi đoàn viên tiết kiệm tối thiểu 1.000đ/ ngày để góp phần trợ giúp đoàn viên gặp khó khăn, bệnh tật……

Võ Còn

Lượt xem:  46 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường