ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (15/05/2023)
Chiều ngày 11- 5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội và Thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho hơn 50 đại biểu là : Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.Toàn thể thành viên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và Tổ trưởng 33 Tổ dân cư trên địa bàn .

 Các đại biêu đã được quán triệt: Chỉ thị số 18  ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; Chỉ thị 37- ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 54  ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An :  về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn phường Tân An và Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022 được ban hành ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày  01/7/2023.

 

Võ Còn

Lượt xem:  43 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường