ỦY BAN MTTQVN PHƯỜNG TÂN AN TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ( 2003- 2023 )
ỦY BAN MTTQVN PHƯỜNG TÂN AN TỔNG KẾT 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ( 2003- 2023 ) (13/04/2023)
Sáng ngày 12 -4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023 và sơ kết công tác Mặt trận quý 1 - 2023 .

Trong 20 năm qua, việc tổ chức các hoạt động Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư hằng năm luôn được sự lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, sự phối hợp của UBND, Ban Xây dựng đời sống văn hóa và các tổ chức thành viên từ phường đến các khu dân cư và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, qua đó tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường thật sự là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với các tầng lớp Nhân dân. Thông qua tổ chức Ngày hội đã tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong lịch sử dân tộc; về vai trò của  MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua ngày hội bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua tại khu dân cư. Ngày hội là dịp để người dân gặp gỡ trao đổi tâm tư, tình cảm, chia sẻ với nhau những khó khăn, thuận lợi trong cuộc sống, qua đó tạo nên những tình cảm, những gắn kết yêu thương, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt hơn. Thông qua ngày hội tổ chức các hoạt động hướng về người nghèo, vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong 20 năm qua, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân, tại ngày hội Mặt trận phường và các khu dân cư đã trao hơn 5000 xuất quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn phường với số tiền trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư đã duy trì và tổ chức “bữa cơm Đại đoàn kết”, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… từ đó tạo sự gắn kết, góp phần thực hiện tốt các phong trào tại khu dân cư, tạo ra những giá trị mới của Ngày hội. Thông qua ngày hội đã có hơn 830 tập thể, hộ gia đình và 515 cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng.....  Dịp nầy, nhiều tập thể và cá nhân có thành tich xuất sắc trong 20 năm qua, được Ủy ban Mặt trận phường  khen thưởng .

 

Võ Còn

Lượt xem:  75 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường