BAN DÂN VẬN ĐẢNG UỶ PHƯỜNG TÂN AN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI UBND PHƯỜNG-.CÔNG AN – QUÂN SỰ
BAN DÂN VẬN ĐẢNG UỶ PHƯỜNG TÂN AN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI UBND PHƯỜNG-.CÔNG AN – QUÂN SỰ (13/04/2023)
Ban Dận vận Đảng Uỷ phường Tân An vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 – ký kết chương trình phối hợp giữa khối Dân vận – UBND- Công An và Quân sự phường – Phát động đăng ký mô hình “ Dận vận khéo “ năm 2023 .

Công tác Dân vận Đảng ủy phường trong quý 1 tập trung  : nắm bắt được tâm trạng và dư luận xã hội,nghiên cứu để đổi mới nội dung và hình thức các buổi sinh hoạt, hội họp nhằm thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, đây cũng là điều kiện để vận động nhân dân thực hiện có kết quả về KT-XH-ANQP năm 2023 Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về trách nhiệm, tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân.  UBND phường đã công khai minh bạch với nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức như niêm yết công khai tại các Thiết chế văn hóa các khối phố và phường, thông qua Mặt trận và các đoàn thể để lấy ý kiến tham gia và phổ biến đến các hội viên, đến bà con nhân dân. Tích cực giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, thực hiện tốt các buổi tiếp dân theo quy định.  Mặt trận, các đoàn thể  Phối hợp với UBND phường tổ chức thăm, tặng quà và chuyển quà Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn đột xuất nhằm đảm bảo nhân dân có điều kiện vui Tết, cụ thể: Tiếp nhận 1.410 suất quà từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân; các hội đoàn thể, chi hội khối phố để hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền hơn 150.000.000 đồng. Dịp nầy, Ban Dân vận Đảng Uỷ phường Tân An đã ký kết chương trình phối hợp với Uỷ ban Nhân dân – Công An và Quân sự phường trong đó : Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương; công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; công tác dân vận của Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên phường và dân quân tự vệ trên địa bàn phường. Thông qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; “Tập trung phát triển KT-XH; quyết liệt lập lại trật tự đô thị, kinh doanh, môi trường, thực hiện tốt công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tăng cường công tác phối hợp tuần tra giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của địa phương …….

 

Võ Còn

Lượt xem:  30 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường