ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN (21/03/2023)
Sáng ngày 01- 3, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển Đảng viên hiện nay.

Đồng chí Trần Xuân Tính ( Phó bí thư thường trực Đảng Ủy phường ) cho biết :  Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại phường Tân An được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ ngày càng tăng. Chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao hơn. Phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với Nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín ngày càng cao; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được tăng cường và củng cố. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thông qua các phong trào cách mạng, trong sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể chính trị - xã hội, quan tâm nhiều hơn đến công tác theo dõi, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp tăng cường việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy làm tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với quản lý, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn với kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong kiểm điểm, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến các cơ sở trường học, khu dân cư tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tìm hiểu về Đảng,v.v… . Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2 năm 2021 - 2022 toàn Phường đã kết nạp 23 đảng viên mới . Qua số liệu từ năm 2015 - 2022 công tác phát triển đảng trên địa bàn Phường cho thấy, tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ khu dân cư còn thấp, nhiều chi bộ khu dân cư nhiều năm liền không kết nạp đảng viên mới; chất lượng đảng viên tuy có tăng nhưng so với yêu cầu vẫn còn hạn chế về trình độ, chưa đa dạng các thành phần; tình trạng “già hóa” đảng viên ở các chi bộ khu dân cư ngày càng cao. Hầu hết các khu dân cư thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh chủ chốt; một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt, hoặc không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên v.v… 

    Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe tham luận của 04 chi bộ khối phố:  03 chi bộ trường học và các Chi bộ trực thuộc như : Công an phường, Trạm Y tế và các đoàn thể Chính trị của phường về Vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong công tác phát triển đảng viên . Thực trạng công tác tạo nguồn và công tác phát triển đảng viên ....

                                               

 

Võ Còn

Lượt xem:  37 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường