TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHU VỰC TÂN AN - CẨM PHÔ TIẾP XÚC CỬ TRI TÂN AN
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHU VỰC TÂN AN - CẨM PHÔ TIẾP XÚC CỬ TRI TÂN AN (16/02/2023)
Sáng ngày 14- 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân An đã tổ chức tiếp xúc cử tri phường Tân An với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, khu vực Tân An - Cẩm Phô .

Các cử tri đã nghe Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố,  khu vực Tân An - Cẩm Phô báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XII, tóm tắt tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp. Trả lời kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị  của cử tri Tân An trong năm 2022 và trước kỳ họp thứ 7 . Tổ Đại biểu Hội đồng  Nhân dân thành phố khu vực Tân An - Cẩm phô cũng báo cáo các hoạt động của Tổ và đại biểu trong năm 2022 với bà con cử tri theo luật định .  Dịp nầy, Hội đồng Nhân dân phường Tân An cũng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường khóa V và các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp , trả lời kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Tân An trong năm 2022 ..... Tại buổi tiếp xúc cử tri Tân An đã phát biểu nhiều ý kiến và đã được Ông Đinh Phú Đông ( Ủy viên ban Thường vụ Thành Ủy - Trưởng ban Tuyên Giáo -  đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Tân An - Cẩm Phô )  tiếp thu và giải trình một số vấn đề mà cử tri Tân An quan tâm ....

                                       

 

Võ Còn

Lượt xem:  97 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường