HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TÂN AN TỔNG KẾT NĂM 2022
HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TÂN AN TỔNG KẾT NĂM 2022 (26/12/2022)
Hội Nông dân phường Tân An vừa tổng kết phong trào Hội và Nông dân năm 2022, bàn phương hướng hoạt động năm 2023 và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 .

Năm qua, Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 9,53 tỷ đồng  Năng suất 02 vụ lúa đạt 60 tạ/ha, trong đó vụ lúa Đông Xuân đạt 65 tạ/ha, vụ lúa Hè Thu đạt 55 tạ/ha. Bà con đã tiêu thụ hoa cây cảnh đạt gần 5  tỷ đồng. Trong năm Hội đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp thành phố  mở 02 lớp tập huấn sản xuất lúa và tập huấn hoa cây cảnh tại khối phố An Phong.   Phong trào vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được chú trọng.Tổng nguồn vốn quỹ HTND phường là hơn 100 triệu đồng và đã giải quyết cho hơn 05 lượt hộ vay.  Tiếp tục tín chấp để hộ nông dân nghèo, cận nghèo, vay vốn qua kênh Ngân hàng CSXH, Hiện nay Hội đã thành lập  thêm 01 tổ vay vốn tại khối Xuân Mỹ nâng tổng số tổ vay vốn lên 02 tổ có số dư nợ là 3.370.800.000 đồng với 51 hộ vay. Ngay từ đầu năm Hội Nông dân đã triển khai và hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác như Tổ hợp tác Hoa cây cảnh, tổ hợp tác bảo vệ môi trường, tổ sản xuất quật cảnh... hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu.  Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, được Hội phường quan tâm đã tổ chức xong Đại Hội ở 4 chi hội, nhiệm kỳ 2022 -2027, qua đó đã kiện toàn lại BCH, Chi hội trưởng, chi hội phó đảm bảo số lượng, chú trọng công tác phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên nông dân. Trong năm đã phát triển và cấp thẻ 9/9 hội viên mới, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, toàn phường có: 465 Hội viên.  Phong trào NDSXKDG được triển khai sâu rộng, tổ chức phát động hộ nông dân đăng ký danh hiệu NDSXKDG các cấp; đăng ký hộ nông dân gia đình văn hóa năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu giao. Các Chi Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia các hoạt động VHVN, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong bà con nông dân.

Tại Hội nghị, UBND phường khen thưởng 02 tập thể và 05 cá nhân. Hội Nông dân phường khen thưởng 01 tập thể và 04 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

                                             

 

Võ Còn

Lượt xem:  85 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường