DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ NGAY TRONG NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ NGAY TRONG NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (25/10/2022)
Ngày 10 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả ngay trong ngày, gồm 66 thủ tục hành chính cấp huyện và 94 thủ tục hành chính thuộc cấp xã. Theo đó,UBND thành phố Hội An có 06 thủ tục hành chính cấp huyện và 26 thủ tục hành chính cấp xã.Cụ thể:

 

STT     MÃ SỐ TTHC  TP HỘI AN                    

       TÊN TTHC

NƠI TIẾP NHẬN

 

 SỐ NGÀY GIẢI QUYẾT THEO QUY ĐỊNH

 GHI CHÚ

1

1.005099.000.00.00.H47

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

Tại các trường tiểu học

05

 

2

2.002481.000.00.00.H47

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

 

Tại Phòng GDĐT Hội An

01

 

3

1.010832.000.00.00.H47

Thăm viếng mộ liệt sĩ

 

Phòng LĐ- TB&XH

03

 

4

2.000282.000.00.00.H47

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Phòng LĐ- TB&XH

10

 

5

1.001310.000.00.00.H47

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

 

Phòng LĐ- TB&XH

01

 

6

1.004946.000.00.00.H47

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

Phòng LĐ- TB&XH

01

 

TTHC CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HỘI AN

UBND CẤP Xà

 

 

 

1

2.001457.000.00.00.H47

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

x

 

05

 

2

2.001449.000.00.00.H47

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

x

 

03

 

3

2.000373.000.00.00.H47

Thủ tục công nhận hòa giải viên

x

 

05

 

4

2.000333.000.00.00.H47

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

x

 

05

 

5

2.000930.000.00.00.H47

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

x

 

05

 

6

2.002080.000.00.00.H47

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

x

 

05

 

7

1.000506.000.00.00.H47

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

x

 

7

 

8

1.000489.000.00.00.H47

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

x

 

7

 

9

1.004837.000.00.00.H47

Đăng ký giám hộ

x

 

02

 

10

1.004845.000.00.00.H47

Đăng ký chấm dứt giám hộ

x

 

02

 

11

2.001382.000.00.00.H47

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

01

 

12

1.003337.000.00.00.H47

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

x

 

01

 

13

1.001193.000.00.00.H47

Đăng ký khai sinh

x

 

01

 

14

2.000908.000.00.00.H47

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

01

 

15

2.000815.000.00.00.H47

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

01

 

16

2.000884.000.00.00.H47

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

x

 

01

 

17

2.001009.000.00.00.H47

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

 

01

 

18

2.000913.000.00.00.H47

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

 

01

 

19

2.000927.000.00.00.H47

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

01

 

20

2.000942.000.00.00.H47

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

01

 

21

1.001653.000.00.00.H47

Cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật

x

 

05

 

22

1.004002.000.00.00.H47

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

03

 

23

1.003930.000.00.00.H47

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

03

 

24

2.001659.000.00.00.H47

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

02

 

25

1.001022.000.00.00.H47

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

 

03

 

26

1.004859.000.00.00.H47

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

x

 

03

 

                 


 

 

UBND PHƯỜNG TÂN AN

Lượt xem:  110 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường