ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG VÀ BÀN PHƯƠNG HƯỚNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG VÀ BÀN PHƯƠNG HƯỚNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2022 (25/10/2022)
Ủy ban Nhân dân phường Tân an vừa sơ kết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 9 tháng qua và bàn phương hướng còn lại của 3 tháng cuối năm 2022 .

Ông Đinh Hoa ( Chủ tịchUBND phường Tân An ) cho biết : 9 tháng qua, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đã đề ra :  Tình hình Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn phường đã bắt đầu hoạt động ổn định trở lại nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do lượng khách du lịch giảm mạnh vì đại dịch Covid-19 diễn ra trên địa bàn thành phố nói chung và phường nói riêng. Tổng doanh thu hộ cá thể 44,98 tỷ đồng, đạt  71,17%  so với chỉ tiêu Thành phố giao, tăng 86,02% so với cùng kỳ năm 2021 . Tổng giá trị ngành TTCN  23,03 tỷ đồng, đạt 75,02% so với chỉ tiêu Thành phố giao , trên địa bàn phường có 28 hộ sản xuất hoa cây cảnh  giá trị thu nhập khoảng 5 tỷ đồng (chưa tính các loại hoa ngắn ngày tiêu thụ trong dịp Tết). Từ đầu năm đến nay, xét và đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho 50 hộ vay vốn với số tiền là 3.845.000.000 đồng. Thực hiện thu thuế đất phi nông nghiệp trên toàn địa bàn phường, tiền thu được khoảng 989.000.000 đồng, đạt 142,3% so với chỉ tiêu giao. Phường đã tổng hợp danh sách và chi hỗ trợ Người lao động không giao kết hợp đồng lao động, lao động bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19: Số lượng được phê duyệt và đã chi hỗ trợ là 918 lao động. Tiếp tục chi tiền hỗ trợ cho người điều trị nhiễm Covid-19 theo Quyết định 490/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND Thành phố Hội An Tổng hợp danh sách hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ em, người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đợt 2 + đợt 3 là 172 người....

                                               

 

Võ Còn

Lượt xem:  94 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường