HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TÂN AN GẶP MẶT 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI
HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TÂN AN GẶP MẶT 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI (13/10/2022)
Hội Nông dân Phường Tân An vừa tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022).

Tại cuộc gặp mặt sau khi cùng nhau ôn lại  92 năm xây dựng và trưởng thành, giai cấp nông dân Việt Nam trong đó: Nông dân phường Tân An  đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy, Hội Nông dân phường đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tuyên truyền vận động hội viên và nông dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Trong thời gian đến, Hội nông dân phường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thể hiện, khẳng định vai trò, vị thế cuả mình trong hệ thống chính trị, là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng Đô thị văn Minh và đặc biệt thực hiện đề án Xây dựng phường Tân An đô thị Xanh sạch đẹp và an toàn giai đoạn 2020 – 2025 mục tiêu đến năm 2030, là chỗ dựa vững chắc của các cấp chính quyền, của giai cấp nông dân, tích cực chuyển tải đường lối chủ trương của Đảng đến với người dân, nhất là những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng đô thị văn minh.

                                             

 

Võ Còn

Lượt xem:  118 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường