ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TỌA ĐÀM " GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG- HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ "
ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TỌA ĐÀM " GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG- HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ " (19/09/2022)

Sáng 31-8, Hơn 40 đại biểu làm công tác Mặt trận ở khu dân cư và lãnh đạo Đảng - Chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội phường Tân An đã tham gia Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức .

Hiện nay, trên địa bàn phường Tân An  có 04 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; với 69 thành viên . Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Công tác Mặt trận tại 4 khu dân cư; Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, đề ra nhiệm vụ cụ thể để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời, tham gia thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân lên cấp ủy chi bộ cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ; tham gia Ban giám sát đầu tư ở cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, nhóm nòng cốt ở khu dân cư... Qua hoạt động, nhiều mô hình mới, cách làm hay được xây dựng và nhân rộng.  Qua thực tiễn hoạt động cho thấy vai trò, vị trí của Ban công tác Mặt ở khu dân cư vốn đã quan trọng lại càng quan trọng hơn trong giai đoạn hiện nay; những kết quả mà Ban công tác Mặt trận khu dân trên địa bàn Tân An  đạt được là rất đáng trân trọng, không to tác lớn lao, rất bình thường giản dị nhưng đi vào lòng dân, đi vào cuộc sống, là cầu nối vững chắc để đưa ý Đảng vào lòng dân, là kênh truyền tải thông tin từ chính quyền đến mọi người dân một cách nhẹ nhàng, sâu sắc thông qua giao tiếp gần gũi, thân thiện, lắng nghe và thấu hiểu; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, qua đó sớm điều chỉnh những suy nghĩ, lệch lạc, tiêu cực, định hướng được dư luận xã hội, giúp củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức trong nhân dân, hạn chế tối đa vi phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng.....  . 

    Tại buổi tọa đàm có 10 ý kiến của đại diện các Ban Công tác Mặt trận, các vị thành viên Ban CTMT đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, các khó khăn trong quá trình công tác, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới .

                             

 

Võ Còn

Lượt xem:  116 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường