TÂN AN TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2022
TÂN AN TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2022 (16/09/2022)
Đến nay, Ủy ban Mặt trận phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân An đã tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020; đề án xây dựng Tân An xanh- sạch- đẹp- an toàn tại thiết chế văn hóa 04 khối phố, với mỗi đêm có từ 60 đến 90 người dân đã tham dự .

Dịp nầy, Ban Công tác Mặt trận, tổ đoàn kết và đại diện hộ gia đình Nhân dân ở 4 khối phố ký cam kết gia đình, cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp trên địa bàn phường. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho hộ gia đình, cộng đồng và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và trách nhiệm thi hành Luật Bảo vệ môi trường đồng thời triển khai có hiệu quả đề án xây dựng Tân An xanh- sạch- đẹp- an toàn theo Nghị quyết đã được HĐND phường thông qua.

 

 

Võ Còn

Lượt xem:  26 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường