TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI TÂN AN
TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI TÂN AN (16/09/2022)
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND Thành phố khu vực Cẩm Phô- Tân An và Thường trực HĐND phường tổ chức Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XII và HĐND phường khóa V

Hơn 70 cử tri tham dự và đã được nghe ông Nguyễn Tấn Cường- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm- HĐND thành phố khóa XII và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Tân An trước kỳ họp thứ 5-HĐND thành phố khóa XII. Dịp nầy, Đại biểu HĐND phường  cũng báo cáo kết quả và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm-HĐND phường khóa V và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Tân An trước kỳ họp thứ 5-HĐND phường khóa V…

 

 

Võ Còn

Lượt xem:  118 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường