BAN DÂN VẬN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM -
BAN DÂN VẬN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM - (16/09/2022)
Trong 6 tháng đầu năm, Công tác dân vận ở phường Tân An từ phường đến khối phố đã triển khai, thực hiện nhiều công tác, nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương gắn với tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng đô thị văn minh, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Công tác Dân vận Đảng ủy phường Tập trung vào những vấn đề như: Nắm bắt được tâm trạng và dư luận xã hội, nghiên cứu để đổi mới nội dung và hình thức các buổi sinh hoạt, hội họp nhằm thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, đây cũng là điều kiện để vận động nhân dân thực hiện có kết quả về KT-XH-ANQP năm 2022.   Quán triệt việc thực hiện văn hóa trong tín ngưỡng đến các Chi bộ mà trước hết là sự gương mẫu thực hiện của các đảng viên, do vậy tình hình đã có chuyển biến tốt trong việc cúng xóm trong dịp tết, việc rãi vàng mã ra đường cũng được hạn chế đáng kể, nhân dân đã có ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh chung. Kịp thời chi chế độ quà Tết của thành phố cho cán bộ không chuyên trách công tác tại phường, cán bộ khối phố và Tổ dân phố. Động viên thăm hỏi và chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, chiến sỹ và người lao động phường ăn tết vui xuân Qua đó,Chi quà Tết của Thành phố cho cán bộ phường, khối phố theo đúng đối tượng quy định với 527 suất, tổng số tiền là 105.400.000 đồng. Ban hành các kế hoạch cải cách hành chính,cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) năm 2022. Hoàn thành chuyên đề xây dựng đề án phường Xanh - Sạch - Đẹp - An Toàn. Tổ chức hội nghị góp ý đề án “xây dựng phường Tân An: “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, giai đoạn 2020-2025, mục tiêu năm 2030”. Tổ chức thành công công tác bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 ......

 

Võ Còn

Lượt xem:  33 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường