KHỐI PHỐ AN PHONG PHÁT THƯỞNG CHO HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2021 - 2022
KHỐI PHỐ AN PHONG PHÁT THƯỞNG CHO HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2021 - 2022 (12/08/2022)
Chi hội khuyến học khối phố An Phong ( Tân An ) vừa tổ chức phát thưởng cho 103 học sinh giỏi - xuất sắc và học sinh khó khăn từ cấp 1 đến cấp 3.

Với tổng kinh phí trao thưởng 24 triệu 450.000 đồng . Số tiền trên,  khối phố đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân  trong và ngoài thành phố ủng hộ .

      Được biết năm học 2020 - 2021 chỉ có 80 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc đến năm học 2021- 2022 có 103 em học sinh giỏi, xuất sắc và học sinh khó khăn vươn lên học tập tốt, trong điều kiện dich bệnh Co vid - 19, các em vừa học olay, vừa tự học ở nhà  nên đã đạt tích nầy .

                                                           

 

 

Võ Còn

Lượt xem:  125 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường