HỘI CCB PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
HỘI CCB PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (12/08/2022)
6 tháng qua, Hội CCB phường Tân An tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đã đề ra

Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên CCB, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững ANTT trên địa bàn Phường. Hội đã vận động các nhà hảo tâm tặng 44 xuất quà  cho các gia đình Hội viên và nhân dân trên địa bàn gặp khó khăn trong dịp tết với tổng giá trị là trên 13 triệu đồng . Trong dịp tết Nhâm dần - 2022  có : 06 hộ Hội viên CCB trồng hoa cây cảnh với  1.500 chậu quật,  doanh thu từ  450.000.000 đồng - 550.000.000 đồng . Hội CCB phường đứng ra tín chấp cho  03 hộ  vay NHCSXH với số tiền : 1.715.000.000đ/ 01 tổ, Sử dụng đúng mục đích, làm ăn có lãi, trả lãi và gốc đúng thời hạn.  Hội viên đã Góp vốn quay vòng  trên  852 triệu đồng, đạt 74% so với chỉ tiêu năm .  Ngoài ra, Hội phường đến các Chi hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ hội các loại 06 tháng qua , trên 80 triệu đồng , đạt 99,30% so chỉ tiêu  Thành phố giao ......

                                                      

 

 

 


 

 

Võ Còn

Lượt xem:  112 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường