UỶ BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2022
UỶ BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2022 (26/07/2022)
Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An vừa tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 .

Gần 100 đại biểu là :  Uỷ viên Mặt trận phường khoá V, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận 4 khối phố đã nghe ông Võ Nể ( phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố ) giới thiệu : Phương pháp và kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, với các nội dung chủ yếu như: kỹ năng phỏng vấn sâu, kỹ năng thảo luận nhóm tập trung, kỹ năng tiếp cận thông tin đại chúng…   Đợt tập huấn nhằm giúp những người làm công tác Mặt trận từ phường đến khối phố nâng cao kỹ năng trong nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội chính đáng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước. Cụ thể hóa nội dung, giải pháp đổi mới công tác tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam để kiến nghị với Đảng, Nhà nước; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận của nhân dân; cập nhật nhanh những thông tin về tình hình nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện những quyết sách, giải pháp liên quan đến đời sống nhân dân, góp phần tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của các cấp chính quyền….
 


 

 

Võ Còn

Lượt xem:  138 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường