HỘI NÔNG DÂN TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI - PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
HỘI NÔNG DÂN TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI - PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (26/07/2022)
Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm được Hội Nông dân phường Tân An chú trọng.

Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm triển khai thực hiện, kịp thời chuyển tải đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội cấp trên nên đã tạo ra sự đồng thuận cao trong nông dân về ý thức chấp hành, tích cực tham gia các chương trình, dự án về phát triển KT-XH của địa phương.  Công tác phối hợp quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung về quy trình cho vay, phối hợp với ngân hàng và UBND xử lý kịp thời các trường hợp chay ỳ, nợ quá hạn, ngoài ra, Hội tiếp tục tín chấp để hộ nông dân nghèo, cận nghèo, vay vốn qua kênh Ngân hàng CSXH, đến nay có số dư nợ là 2.386.300.000 đồng với 47 hộ vay. Công tác đào tạo nghề luôn được chú trọng, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến và thông báo chiêu sinh rộng rãi đào đạo nghề được triển khai đến từng Chi Hội. Tổng nguồn vốn quỹ Hỗ trợ Nông dân  phường là hơn 98 triệu đồng và đã giải quyết cho hơn 05 lượt hộ vay, Thường trực Hội Nông dân phường đã triển khai Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổ chức cho các Chi hội đăng ký các danh hiệu thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đến nay đã có 528 hộ đăng ký đạt 100% chỉ tiêu giao…..

 


 

 

Võ Còn

Lượt xem:  129 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường