Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân với Nhân dân phường Tân An năm 2020
Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân với Nhân dân phường Tân An năm 2020 (06/10/2020)
Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Tân An vừa tổ chức buổi đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An với Nhân dân năm 2020 .với sự tham gia của khoảng 90 người.

Đại biểu lãnh đạo Cấp ủy, khối trưởng, Ban Công tác Mặt trận 04 khu dân cư, Tổ trưởng 33 Tổ dân cư  và  mỗi khối phố  có 05 đại diện hộ gia đình .  Tại buổi đối thoại Chủ tịch UBND phường thông báo cho Nhân dân khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà Nhân dân quan tâm từ đầu năm 2020 đến nay;   Nhân dân tham gia hội nghị có 18 lượt phát biểu, các ý kiến xoay quanh các nội dung: việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 42; chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn phường (công trình nâng cấp hạ tầng đô thị Thành phố giai đoạn 2); việc giải tỏa và đền bù tại dự án Nhị Trưng – Cồn Thu; việc quản lý cắt tỉa cây xanh, việc phân loại và thu gom rác thải tại nguồn….  Tại buổi đối thoại Bí Thư Đảng Ủy và đại diện UBND phường trực tiếp trả lời và chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình đối thoại, những vấn đề chưa thể trả lời được thì  ghi nhận và sẽ  giải quyết sau khi kết thúc đối thoại theo thời gian quy định .

                                         

                                                                  Ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại

 

Võ Còn

Lượt xem:  319 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường