KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA IV HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN
KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA IV HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN (28/08/2020)
Sáng ngày 26-8, Hội đồng nhân dân phường Tân An đã tổ chức kỳ họp thứ 11 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 .

Do kỳ họp được tổ chức trong thời điểm cách ly xã hội theo Quyết định 2041/QĐ –UBND, ngày 30/7/2020 và Quyết định số 2221, ngày 13 /8 / 2020 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam về việc cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31-3- 2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Thành phố Hội An ; đo đó tại kỳ họp lần nầy, các báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về tình hình thực hiện Kinh tế - xã hội - An ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2002 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân , báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân phường  trong 6 tháng đầu năm và các báo cáo khác Thường trực Hội đồng nhân dân phường, báo cáo xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận phường không trình bày tại hội nghị ..... Các đai biểu đã tham gia thảo luận và thông qua 6 nghị quyết về : Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , Quốc phong - An ninh 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về quyết toán ngân sách phường năm 2019, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thu chi ngân sách phường năm 2020, Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản năm 2020, Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân phường .

      Cũng tại kỳ họp lần nầy, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân An đã bầu ông Nguyễn Tấn Bình, đại biểu Hội đồng nhân dân khu vực  Xuân Mỹ (  Công chức Tư pháp - Hộ Tịch phường ) giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay cho bà Ngụy Thị Như Đào nghỉ chế độ . Hội nghị cũng bầu các chức danh của Ủy ban nhân phường Tân An , nhiệm kỳ 2016 -2021 .  Theo đó Ông Đinh Hoa ( phó chủ tịch UBND phường ) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Tất Thắng ( Công chức Văn phòng - Thống kế phường ) được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND phường và ông Trần Minh Ngà ( Trưởng Công An phường ) được bầu giữ chức Ủy viên UBND phường Tân An                                                                            

Võ Còn

Lượt xem:  235 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường