ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TIẾP NHẬN QUÀ HỖ TRỢ DỊCH BỆNH COVID - 19
ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TIẾP NHẬN QUÀ HỖ TRỢ DỊCH BỆNH COVID - 19 (28/08/2020)
Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An . Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài phường với tinh thần " Tương thân, tương ái " giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 .

Từ ngày 24 - 8 đến nay, Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận phường đã tiếp nhận 550 ký gạo của Công ty Thành Quang ( ở đường Chu Văn An ) -  Tạp hóa Tú Hương ( ở đường Nguyễn Trường Tộ ) và 7 triệu đồng tiền mặt . Vận đông Công ty Nhà đất Hội An trao 50 xuất quà gồm 5 ký gạo và 200.000 đ tiền mặt , Chị Phương ( ở Cẩm Hà ) trao 10 xuất, mỗi suất 250.000 đồng  cho các hộ khó khăn, hộ cận nghèo và khó khăn đột xuất  . Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Thành phố, Phường đã trao 15 xuất quà mỗi xuất 500.000 đồng và 20 xuất gạo , mỗi xuất 20 ký gạo  cho các hộ khó khăn ở 4 khối phố . ...

                                                   

Võ Còn

Lượt xem:  253 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường