Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (19/06/2020)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2020 sắp đến.Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất thực hiện đổi mới; đại hội đại biểu đảng bộ phường Tân An lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện NQ của đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng và phát triển địa phương theo đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời, đề ra Nghị quyết về phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể cho 5 năm đến 2020-2025.

                                                

Đại hội sẽ thông qua tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu TP Hội An lần thứ XVIII, và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu ra BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ phường tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII sắp đến.

Nhìn lại chặng đường 21 năm qua kể từ khi thành lập phường năm 1999 đến nay, Đảng bộ phường Tân An đã lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng của quê hương , thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết qua từng kỳ đại hội. Cơ cấu kinh tế phát triển hợp lý, các nguồn lực được khơi dậy và phát huy có hiệu quả; các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá. Văn hóa  -  xã hội có những chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì; đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bộ máy chính quyền phường được củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Sức mạnh đoàn kết toàn dân được khơi dậy, công tác dân vận có nhiều chuyển biến.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được Đảng ủy coi trọng và đặt thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu. năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, các Chi bộ, của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai từ năm 2007 theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW năm 2011 của Bộ Chính trị tạo sự chuyển biến và đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân một cách thiết thực và cụ thể, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng góp phần phục vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng. Việc kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm được Đảng bộ tiến hành thường xuyên. Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm trong Đảng, trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ phường Tân An nhiều năm  liền được công nhận trong sạch vững mạnh; các tổ chức trong hệ thống chính trị đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; những thành tích đạt được là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự kết tinh sức mạnh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn phường.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân An lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là  đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta,  khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng; sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020  là nhờ có sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng , toàn quân và toàn dân,  đã  nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Từ đó, động viên tinh thần phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân  phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

“Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân An lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025”.

“Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

“Đảng Cộng Sản Việt Nam- người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”.

 

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  797 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường