TÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2015 -2019) VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019
TÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2015 -2019) VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019 (18/05/2020)
Chiều ngày ngày 12 – 5, Ủy Ban Nhân dân phường Tân An đã tố chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2015-2019 và tổng kết phong trào Thi đua năm 2019, phát động phong trào Thi đua năm 2020 .

Trong 5 năm (từ 2015 đến  2019), với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ, nhân dân, các thành phần kinh tế, đã đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, mọi phong trào thi đua một cách toàn diện và đều khắp . Riêng trong năm 2019, lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại, Phường luôn đề ra nhiều biện pháp để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh như tạo điều kiện vay vốn, đề nghị miễn giảm thuế…… Tổng doanh thu toàn ngành đạt 115% so với kế hoạch giao, tăng 13,3% so với cùng kỳ . Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp được đầu tư phát triển , tông giá trị đạt 111% so với kế hoạch giao, tăng 13,19% so với cùng kỳ . Sản xuất nông nghiệp, thế mạnh của địa phương là kinh tế vườn và nghề trồng hoa cây cảnh, tập trung vào các loại như : Quật, Mai và một số loại hoa ngắn ngày …. Giá trị toàn ngành đạt 8,67 tỷ đồng, đạt 102,19% so với kế hoạch giao, tăng 2% so với cùng kỳ . Trên lĩnh vực Tài chính – Ngân sách, Phường đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí một cách hiệu quả . Tông thu ngân sách đạt 111,47% so với chỉ tiêu Thành phố và Hội đồng nhân dân phường giao . Thu thuế các loại đạt 118,53% dự toán pháp lệnh . 2019,từ nguồn khai thác đất, phường đã đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng một số công trình như : Xây mới nhà bộ môn Trường Mẫu giáo, tường rào Thiết chế văn hóa Tân Thanh, sân nền thế chế văn hóa khối Xuân Mỹ, vỉa hè đường Phan Bá Phiếm, đường bê tông khối Xuân Quang …… Phong trào thi đua trên các lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo, Khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa; chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, xóa hộ nghèo,cận nghèo tiếp tục được quan tâm đầu tư . Hiện nay, phường còn 1 hộ nghèo ( 0,06% ), 1 hộ cận nghèo ( 0,06% ), 1 hộ thoát cận  nghèo . Trong năm UBND phường đã tạo điều kiện giải ngân, gia hạn cho 47 trường hợp có nhu cầu vay đối với hộ khó khăn để phát triển kinh tế hộ gia đình từ Ngân hàng Chính sách xã Hội Thành phố với tông số tiền trên 2,1 tỷ đồng . Có 4/6 khối phố đạt danh hiệu khối phố văn hóa, Phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị …. Công tác Quốc phòng- An ninh được quan tâm, đã tập trung củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì, tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ dân quân 100% đạt yêu cầu, công tác tuyển quân và đăng ký tuổi 17 đạt 100% . ……

Tại Hội nghị, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong 5 năm qua và tặng  giấy khen cho 3 khối phố, và 10 cá nhân có thành tích trong năm 2019.Hội đồng Thi đua khen thưởng và Ủy Ban Nhân dân phường Tân An  đã tuyên dương khen thường 14 tổ dân cư và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào Thi đua năm 2019 .

                                                  

                                                       

                                                                                  Ảnh: Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

 

Võ Còn

Lượt xem:  300 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường