Đường dây nóng thông tin về dịch bệnh Covid-19: 0967771313/ 0914478489.
Đường dây nóng thông tin về dịch bệnh Covid-19: 0967771313/ 0914478489. (09/03/2020)
Đường dây nóng cung cấp thông tin dịch bệnh Covid - 19 với số máy: 0967771313/ 0914478489.

Mọi thông tin cần báo thì phải kịp thời rõ ràng, chính xác, cần giới thiệu danh xưng, địa chỉ của mình để dễ xác tín và hành động kịp thời.

Trân trọng thông báo !

 

 

 


 


 


 

Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An

Lượt xem:  297 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường