ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019 (21/02/2020)
Sáng ngày02 - 01- 2020 , Đảng Bộ phường Tân An đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2010

Đồng chí Tạ Ngọc Quý, Ủy viên ban Thường Vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành Ủy đã đến dự và trao huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên đang sinh hoạt tại  Đảng Bộ phường Tân An . Trong đó đồng chí Phạm Anh ( Chi bộ Tân Lập ) và Võ Tiền ( Chi bộ Xuân Mỹ ) nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng và 10 đảng viên nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng .

          Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - Văn hóa - Xã hội - An ninh quốc phòng mà nghị quyết Đảng bộ đề ra . Hầu hết các chỉ tieu quan trọng đều đạt và vượt cao hơn so với kế hoạch đề ra . Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại và Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được phát triển . Công tác quả lý đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường với nhiều biện pháp quyết liệt góp phần đảm bảo trật tự đô thị, trật tự kinh doanh buôn bán vĩa hè trên địa bàn . Lĩnh vực Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và giữ vững, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên . Công tác xã hội hóa trong các hoạt động được thực hiện khá tốt . Hệ thống chính trị từ phường đến các khối phố hoạt động có hiệu quả . Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy . Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XII; học tập chỉ thị 05 với chuyên đề " Xây dựng bý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ", tổ chức sát nhập Chi bộ Xuân Mỹ, Xuân Quang và Tân Hòa, Tân Thanh, giải thể  chi bộ cơ quan phường chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các khối  phố. Thành lập các tiểu ban Đại hội đại  biểu Đảng bộ phường  lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch đại hôi các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 202023 . Trong năm đã cử 13 đảng viên tham gia học lớp chuyên viên quản lý nhà nước . Đảng bộ đã tiếp nhận 36 đảng viên chuyển đến sinh hoạt, chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên, xóa tên 1 đảng viên , cho ra khỏi đảng 1 đảng viên và kết nạp 1 đảng viên mới .....

    Dịp nầy, Ban Thường vụ Đảng Ủy phường Tân An đã tặng giấy khen cho Chi bộ khối Xuân Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , 6 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 .

 

 

Võ Còn

Lượt xem:  315 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường