TÂN AN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẦU CỬ TRƯỞNG KHỐI PHỐ NHIỆM KỲ 2019 -2022
TÂN AN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẦU CỬ TRƯỞNG KHỐI PHỐ NHIỆM KỲ 2019 -2022 (24/09/2019)
Sáng Chủ nhật, ngày 22/9/2019, đồng loạt 4 khối phố trên địa bàn phường Tân An đã tổ chức Hội nghị cử tri bầu Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2019 -2022.Nhờ làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự, tuyên truyền, trang trí cổ động và chuẩn bị chu đáo các công việc khác có liên quan nên đến 11 giờ cùng ngày cuộc bầu cử Trưởng khối phố trên địa bàn phường đã kết thúc tốt đẹp.

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

  1. Khối phố Tân Lập:

Tổng số cử tri hộ gia đình toàn khối: 503

Tổng số cử tri hộ gia đình đi bầu: 503  đạt tỷ lệ 100%

Ông Huỳnh Kim Bia trúng cử Trưởng khối với số phiếu 451 đạt  tỷ lệ 89,66%

                                                 

                                                  

  1. Khối phố Hòa Thanh:

Tổng số cử tri hộ gia đình toàn khối: 522

Tổng số cử tri hộ gia đình đi bầu: 520  đạt tỷ lệ 99,61%

Ông Đỗ Văn Mên trúng cử Trưởng khối với số phiếu 471 đạt  tỷ lệ 90,23%

                                                  

  1. Khối phố Xuân Mỹ:

Tổng số cử tri hộ gia đình toàn khối: 486

Tổng số cử tri hộ gia đình đi bầu: 486  đạt tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Văn Tư trúng cử Trưởng khối với số phiếu 448 đạt  tỷ lệ 92,18%

                                                   

  1. Khối phố An Phong

Tổng số cử tri hộ gia đình toàn khối: 257

Tổng số cử tri hộ gia đình đi bầu: 257  đạt tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Sanh trúng cử Trưởng khối với số phiếu 256 đạt  tỷ lệ 99,61%

                                                     

 

Đinh Xuân Sơn

Lượt xem:  437 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường