ĐOÀN PHƯỜNG TÂN AN SINH HOẠT KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ
ĐOÀN PHƯỜNG TÂN AN SINH HOẠT KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ (12/09/2019)
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Chiều ngày 10/9/2019 Đoàn phường Tân An tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác – lòng ta trong sáng hơn” và tuyên dương 05 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực năm 2019.

                                                     

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ phường Tân An  đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất. Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các ban ngành và nhân dân trong phường,thế hệ thanh niên Tân An ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành góp phần vào sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, trong phường phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

                                        

                                                                        Ảnh: Quang cảnh sinh hoạt 

Võ Còn

Lượt xem:  364 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường