ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – BÀN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – BÀN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (02/07/2019)
Sáng ngày 02-7, Đảng Ủy phường Tân An đã tổ chức trao huy hiệu Đảng và sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 .

Trong đợt 3-2 và 19 -5 có 18 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ nhận huy hiệu 70, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng . Trong đó, Đồng chí Lê Thị  ( Chi bộ khối An Phong ) được trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng, đồng chí Trần Văn Phố ( Chi bộ khối Tân Lập )  huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 16 đồng chí nhận huy hiệu 50,45, 40 và 30 năm tuổi đảng .

                                                     

                                                                                    Ảnh: Lễ trao Huy hiệu Đảng

                 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng Ủy phường Tân An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội- An ninh quốc phòng đã đạt nhiều kết quả : Trên lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại, doanh thu đạt trên 57% tăng hơn 8% so với năm 2018 . Tiểu thủ Công nghiệp ổn định, doanh thu đạt hơn 55% tăng trên 5% . Thu ngân sách đạt 95,5%, tăng 21% so với năm 2018, thu thuế đạt 57% dự toán pháp lệnh . Công tác văn hóa – xã hội , An ninh quốc phòng có nhiều khởi sắc . Các hoạt động của khối Dân vận- Mặt trận và các đoàn thể có nhiều hình thức đổi mới và đạt nhiều kết quả .   Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã tổ chức học tập , quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XII gắn với thực hiện chỉ thi 05  với chuyên đề 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ , qua đó tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch và làm bảng đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu  năm 2019 theo công văn 550 của Thành Ủy Hội An  về “ Thực hiện trách  nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt “ . Thực hiện chủ trương của Tỉnh về sát nhập khối phố, tinh giản cán bộ khối phố, Đảng Ủy đã tổ chức kiện toàn, sát nhập và thành lập các Chi bộ Hòa Thanh và Xuân Mỹ, giải thể Chi bộ cơ quan đưa đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ khối phố …..

                                                      

                                                                                          Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

Võ Còn

Lượt xem:  452 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường