ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (28/06/2019)
Sáng 21 – 6 , Ủy ban Mặt trận phường Tân An đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2019, triển khai kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “ Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế “ năm 2019 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động .

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống Mặt trận từ phường đến Ban công tác Mặt trận khối phố, tổ Mặt trận cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, khơi dậy tiềm năng và nội lực cộng với sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động góp phần hoàn thành các nhiệm vụ KTXH, QPAN tại địa phương. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.  6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận phường thường xuyên duy trì việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân quan tâm một số vấn đề như: tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ trẻ; vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi người dân cũng được phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, Mặt trận phường tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 162 về quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định Luật  khiếu nại tố cáo và nội dung cải cách hành chính năm 2019. Tuyên truyền về công tác sáp nhập các khối phố trên địa bàn phường, tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống MTTQ Việt Nam phường Tân An. Vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo, tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình phối hợp với các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.  Vận động bà con tôn giáo trên địa bàn phường luôn chấp hành các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước,  tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đến thăm và và tặng quà 07 cụ đang ở tại Tịnh thất Thanh An với số tiền trên  2 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, từ nguồn vận động và từ “Quỹ vì người nghèo” của phường, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận phường  đã trao 216 xuất quà với số tiền trên 216 triệu đồng cho hộ cận nghèo, khó khăn đột xuất  và bảo trợ xã hội . Thực hiện mô hình “Chung tay thoát nghèo bền vững” 6 tháng đầu năm, Măt trận và các tổ chức thành viên trợ giúp cho 1 hộ nghèo mỗi tháng 500 trăm ngàn đồng; đồng thời trao 01 xe đẩy cho hộ bà Trần Thị Gạo – Xuân Mỹ trị giá 5.000.000đ, tạo điều kiện cho gia đình bà làm ăn sinh sống…..

                                                           

Võ Còn

Lượt xem:  324 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường