ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019
ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TÂN AN TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 (28/06/2019)
Sáng 18 – 6 Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận phường Tân An đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 cho hơn 50 đại biểu là Ủy viên Mặt trận phường khóa V, Cấp Ủy Chi bộ, Trưởng khối phố và toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận 4 khối phố .

Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên của Ủy Ban Mặt trận Thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản đó về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và những nguyên tắc tổ chức hoạt động, mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội ; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư .                                                                                                                 

     Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ phường đến các khối phố của Tân An nắm vững những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác Mặt trận. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về triển khai thực hiện các cuộc vận động do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt nam phát động, không ngừng nâng cao chất lượng của Ban công tác Mặt trận , cán bộ làm Mặt trận từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong tình hình mới .

 

 

Võ Còn

Lượt xem:  356 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường